joomla 25responsive960 grid

Pierwotnie wykonana przez inną firmę, następnie zmodyfikowana i przeniesiona na na CMS Joomla! 2.5. Podczas pzrenoszanie zawartość została powiększona o katalog hoteli należących do grupy PRIME. Podstrony hiteli Prime zawieraja szczegółowe informacje na temat każdego z nich, a także formularz rezerwacyjny. W 2015 roku strona została zaktualizowana do wersji responsywnej.

Zobacz stronę internetową