joomla 25960 grid

Strona wykonana w oparciu o CMS Joomla! 2.5 i system 960 grid.