xhtml960 grid

Strona ta została przygotowana przez nas zgodnie ze wskazówkami opracowanymi przez klienta. W skład tego projektu weszło przygotowanie grafiki wraz z pocięciem, uzupełnienie informacji na stronie przesłanych przez zamawiającego, stworzenie konta na serwerze wraz z konfiguracją i podpięcie strony pod domenę wykupioną przez klienta. Szkielet strony został wykonany przy pomocy siatki 960 Grid.