Logotyp prosty ale jak wiele mówiący. Czarna kropla oleju w otoczeniu liści zmienia się w żółtą, zdrową kroplę. Tym prostym symbolizmem pokazaliśmy działalność firmy Alternatywa Mariusz Bednarczuk i jej nieodzowny wkład w ratowanie środowiska naturalnego poprzez recykling odpadów niebezpiecznych takich jak zużyty olej samochodowy.

Kolor czarny kropli symbolizuje zużyty olej, ten niebezpieczny dla środowiska. Zieleń liści to nadzieja, że można ten olej przetworzyć, użyć ponownie dzięki procesowi recyklingu (jego symbolem są trzy listki). Z tego powstaje kropelka żółta – można powiedzieć prawie złota bo odzyskana i wprowadzona do ponownego użytku.